VI HAR MÅNGA OLIKA PRODUKTER OCH ALLA HAR EN GEMENSAM NÄMNARE – TRÄ

Vi kan hjälpa er

Mountain Ash köper och säljer sågade och hyvlade trävaror från sågverk i Sverige. Vi erbjuder sågade och förädlade produkter i standard och specialdimensioner från sågverk .

Vi jobbar för nära och utvecklande relationer med både kunder och leverantörer där förståelse, kompetens och kvalitet är några av grunderna som leder till ökad lönsamhet och tillväxt för alla parter.

Vår höga ambition ställer krav på oss själva för att vi skall kunna erbjuda rationella, säkra och kostnadseffektiva lösningar som ger kvalitet, service, kunskap och lönsamhet för både kunder och leverantörer.

Effektiviteten går aldrig över det mänskliga, tillmötesgående och trevliga.

Sågade
Trävaror

Hyvlade

Trävaror

Svenska
Trävaror

Produkter

Mountain Ash erbjuder sågade och hyvlade produkter i standard och special dimensioner från sågverk i hela Sverige.

Vi kan erbjuda produkter från samtliga råvarudistrikt i Sverige och erbjuda en lämplig produkt anpassat för produktionen som ger långsiktig lönsamhet.

Produktutbudet inom varje produktgrupp gällande standard- och kundanpassade dimensioner och kvalitéer kan vi erbjuda varor inom:

– Sågade trävaror 
– Hyvlade trävaror
– Fingerskarvat
– Exaktkapat
– Paneler
– Impregnerat

Kontakta oss

Kontaka oss – Vi hjälper er

Det kostar inget att jämföra oss med era nuvarande leverantörer.