...till pallen.se


Ni kan kontakta Mountain Ash om ni är intresserade av EUR- och specialpall.

Mountain Ash gör träaffärer med sågad och förädlad furu &
gran från sågverk i Sverige, Finland, Ryssland och Baltikum etc.

Mountain Ash - en partner med växtkraft!

Telefon: +46 (0) 40 683 32 20

E-mail: office@mountainash.se

www.mountainash.se